"proper order" — Słownik kolokacji angielskich

proper order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwy porządek
  1. proper przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "What do you think the proper order of march should be?"

powered by  eTutor logo