"necessary order" — Słownik kolokacji angielskich

necessary order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konieczny rozkaz
  1. necessary przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A spokesman said it could be recovered 'if necessary with a court order'.

powered by  eTutor logo