"large order" — Słownik kolokacji angielskich

large order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży rozkaz
  1. large przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Standing right by my window I saw a large order.

powered by  eTutor logo