"sequential order" — Słownik kolokacji angielskich

sequential order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozkaz następujący po kolei
  1. sequential przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The pattern is a set series of combination techniques performed in a sequential order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo