"international order" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy porządek
  1. international przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    Cooperation with other third world countries for establishing a new international economic order.

powered by  eTutor logo