PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ancient order" — Słownik kolokacji angielskich

ancient order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starożytny porządek
  1. ancient przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Are we not both members of a high and ancient order, most excellent in Middle- earth?

powered by  eTutor logo