"moral order" — Słownik kolokacji angielskich

moral order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moralny porządek
  1. moral przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    People form groups to realize their need for status, moral order and identity.

powered by  eTutor logo