"quick order" — Słownik kolokacji angielskich

quick order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie polecenie
  1. quick przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over his shoulder he spat a quick order in a foreign tongue.

powered by  eTutor logo