"protective order" — Słownik kolokacji angielskich

protective order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabezpieczający rozkaz
  1. protective przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    Several months later, she obtained a protective order against him and he moved out.

powered by  eTutor logo