"presidential order" — Słownik kolokacji angielskich

presidential order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prezydencki porządek
  1. presidential przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    The utility said the Presidential order would not change that.