"Victorian Royal Order" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiktoriański Królewski Porządek
  1. Victorian przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was created a member of the Victorian Order in 1897.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo