"general order" — Słownik kolokacji angielskich

general order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechny porządek
  1. general przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    We have received a general order to verify all guest's credentials.

powered by  eTutor logo