eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"secret order" — Słownik kolokacji angielskich

secret order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajemny porządek
  1. secret przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    This secret order of women seem to know more about the world than anyone else.