"Presidential order" — Słownik kolokacji angielskich

Presidential order kolokacja
Popularniejsza odmiana: presidential order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prezydencki porządek
  1. presidential przymiotnik + order rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The utility said the Presidential order would not change that.

powered by  eTutor logo