"Excellent Order" — Słownik kolokacji angielskich

Excellent Order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Doskonałe Polecenie
  1. excellent przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Most Excellent Order of the British Empire, 1963.

powered by  eTutor logo