"final order" — Słownik kolokacji angielskich

final order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): końcowe polecenie
  1. final przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On the morning of October 2, 1918 the final orders came at around 5:00 am.

powered by  eTutor logo