"Secret Order" — Słownik kolokacji angielskich

Secret Order kolokacja
Popularniejsza odmiana: secret order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tajemny Porządek
  1. secret przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This secret order of women seem to know more about the world than anyone else.

powered by  eTutor logo