"civil order" — Słownik kolokacji angielskich

civil order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cywilny porządek
  1. civil przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was the first to appoint police forces to keep civil order.

powered by  eTutor logo