"usual order" — Słownik kolokacji angielskich

usual order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykły porządek
  1. usual przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The real numbers with the usual order is an ordered vector space.

powered by  eTutor logo