"logical order" — Słownik kolokacji angielskich

logical order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): logiczne polecenie
  1. logical przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is little structure to it, and scenes follow each other in a very rough logical order.

powered by  eTutor logo