"logical choice" — Słownik kolokacji angielskich

logical choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): logiczny wybór
  1. logical przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would be the most logical choice to carry it out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo