PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"traditional order" — Słownik kolokacji angielskich

traditional order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjny porządek
  1. traditional przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since the book concerns with alternate possible realities some parts of it can't be read in the traditional order.

powered by  eTutor logo