"formal order" — Słownik kolokacji angielskich

formal order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny porządek
  1. formal przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This avoids the use of formal orders which would delay trains too much.

powered by  eTutor logo