"regular order" — Słownik kolokacji angielskich

regular order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularny rozkaz
  1. regular przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was simple to picture the events in regular order.

powered by  eTutor logo