"regular season" — Słownik kolokacji angielskich

regular season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stała pora roku
  1. regular przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We just wanted to come in and play them better during the regular season.

powered by  eTutor logo