BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"regular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

regular przymiotnik

regular + rzeczownik
Kolokacji: 623
regular season • regular basis • regular interval • regular contributor • regular army • regular schedule • regular feature • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • We just wanted to come in and play them better during the regular season.
  • He will be out for at least the rest of the regular season.
  • Of course, the regular season is still a month away, and who knows what the situation will be by then?
  • However, he saw little action to start the regular season.
  • She did not play very many minutes during the regular season.
  • Really, the boy could ask the same question about the regular season.
  • Yes, the last day of the regular season is just two weeks away.
  • The last couple of games in the regular season, we didn't play our best.
  • He was expected to be 100% when the 2007-08 regular season began.
  • They made the most 3-pointers of any team during the regular season.
2. regular basis = sposób regularny regular basis
3. regular interval = regularny odstęp regular interval
14. regular visit = regularna wizyta regular visit
15. regular appointment = regularne spotkanie regular appointment
19. regular job = stała praca regular job
20. regular class = regularna klasa regular class
22. regular guy = stały facet regular guy
23. regular pattern = regularny wzór regular pattern
24. regular user = stały użytkownik regular user
25. regular use = stałe użytkowanie regular use
26. regular troop = regularna gromada regular troop
27. regular activity = regularna działalność regular activity
28. regular hour = stała godzina regular hour
29. regular school = regularna szkoła regular school
30. regular soldier = żołnierz zawodowy regular soldier
31. regular fixture = regularny stały element wyposażenia regular fixture
34. regular part = regularna część regular part
35. regular unit = regularna jednostka regular unit
36. regular performance = regularne przedstawienie regular performance
37. regular report = raport okresowy regular report
38. regular cast = regularna obsada regular cast
40. regular series = regularna seria regular series
42. regular force = regularna siła regular force
43. regular program = regularny program regular program
44. regular event = regularne wydarzenie regular event
46. regular people = regularni ludzie regular people
47. regular show = regularne widowisko regular show
48. regular update = regularna aktualizacja regular update
51. regular role = regularna rola regular role
52. regular officer = zwykły funkcjonariusz regular officer
53. regular character = regularny charakter regular character
55. regular team = regularny zespół regular team
56. regular time = stały czas regular time
59. regular route = stała trasa przejazdu regular route
60. regular work = stała praca, stałe zajęcie regular work
62. regular trip = regularna podróż regular trip
63. regular duty = regularny obowiązek regular duty
64. regular course = zwykły kurs regular course
65. regular menu = regularne menu regular menu
66. regular bus = regularny autobus regular bus
67. regular spot = regularne miejsce regular spot
68. regular train = regularny pociąg regular train
70. regular occurrence = regularne zdarzenie regular occurrence
71. regular payment = płatność cykliczna regular payment
72. regular line = foremna linia regular line
73. regular participant = stały uczestnik regular participant
74. regular tour = regularna wycieczka regular tour
76. regular presenter = stały prezenter regular presenter
77. regular checkup = regularne badania kontrolne regular checkup
78. regular season record = stała pora roku zapis regular season record
79. regular rate = regularny wskaźnik regular rate
80. regular meal = regularny posiłek regular meal
81. regular operation = regularna operacja regular operation
82. regular practice = zwykła praktyka regular practice
83. regular stop = regularna przerwa regular stop
84. regular election = normalne wybory regular election
85. regular income = stały dochód regular income
86. regular traffic = regularny ruch uliczny regular traffic
87. regular panelist = stały uczestnik dyskusji dyskusji regular panelist
88. regular rotation = regularna rotacja regular rotation
89. regular day = stały dzień regular day
90. regular host = stały gospodarz regular host
92. regular concert = regularny koncert regular concert
93. regular version = zwykła wersja regular version
94. regular classroom = regularna klasa regular classroom
95. regular expression = wyrażenie regularne regular expression
97. regular trading = regularny handel regular trading
98. regular commentator = stały komentator regular commentator
99. regular exam = regularny egzamin regular exam
100. regular price = normalna cena, cena regularna regular price
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 109
przysłówek + regular
Kolokacji: 5
fairly regular • most regular • perfectly regular • pretty regular • highly regular
regular + przyimek
Kolokacji: 9
regular at • regular on • regular in • regular for • regular with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.