"regular exercise" — Słownik kolokacji angielskich

regular exercise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularne ćwiczenie
  1. regular przymiotnik + exercise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Regular exercise can help lower your risk, but watch out!

powered by  eTutor logo