BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"regular contributor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stały ofiarodawca
  1. regular przymiotnik + contributor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I am now the paper's only regular contributor who was also part of its team when it first hit the streets half a century ago.

powered by  eTutor logo