"frequent contributor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częsty ofiarodawca
  1. frequent przymiotnik + contributor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition, he was a frequent contributor to the press.

powered by  eTutor logo