"major contributor" — Słownik kolokacji angielskich

major contributor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny ofiarodawca
  1. major przymiotnik + contributor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For most of the season, he was not a major contributor.

powered by  eTutor logo