BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"contributor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contributor rzeczownik

rzeczownik + contributor
Kolokacji: 10
campaign contributor • Staff Contributor • freelance contributor • guest contributor • troop contributor • ...
contributor + rzeczownik
Kolokacji: 3
Contributor Network • Contributors Letter • contributor list
contributor + czasownik
Kolokacji: 7
contributor includes • Contributor weds • contributor writes • contributor gives • contributor says • ...
czasownik + contributor
Kolokacji: 7
attract contributors • contributor linked • serve as a contributor • pay contributors • ask contributors • ...
przymiotnik + contributor
Kolokacji: 78
regular contributor • major contributor • frequent contributor • large contributor • big contributor • important contributor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
  • For most of the season, he was not a major contributor.
  • The energy industry is a major contributor to the economy.
  • He was a major contributor to the campaign as well.
  • Some of the recent major contributors also gave money to the campaign earlier.
  • I'm coming back to the team to be a major contributor.
  • With her husband, she was a major contributor to the development of our Center.
  • He is a major political contributor to the Democratic party.
  • The government is a major contributor to the development of new technology in many ways.
  • "The federal government will be a major contributor to this development".
  • "Everybody else, I think, should be thinking of themselves as a major contributor."
4. large contributor = duży ofiarodawca large contributor
5. big contributor = duży ofiarodawca big contributor
8. main contributor = główny ofiarodawca main contributor
9. key contributor = kluczowy ofiarodawca key contributor
11. political contributor = polityczny ofiarodawca political contributor
12. potential contributor = potencjalny ofiarodawca potential contributor
13. early contributor = wczesny ofiarodawca early contributor
14. financial contributor = finansowy ofiarodawca financial contributor
15. occasional contributor = sporadyczny ofiarodawca occasional contributor
16. individual contributor = pojedynczy ofiarodawca individual contributor
17. prolific contributor = płodny ofiarodawca prolific contributor
18. top contributor = główny ofiarodawca top contributor
19. active contributor = aktywny ofiarodawca active contributor
20. single contributor = stanu wolnego ofiarodawca single contributor
przyimek + contributor
Kolokacji: 10
of contributors • from contributors • to contributors • with contributors • for contributors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.