"large contributor" — Słownik kolokacji angielskich

large contributor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży ofiarodawca
  1. large przymiotnik + contributor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The committee is a large contributor to Democratic campaigns around the country.

powered by  eTutor logo