"Major contributor" — Słownik kolokacji angielskich

Major contributor kolokacja
Popularniejsza odmiana: major contributor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny ofiarodawca
  1. major przymiotnik + contributor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For most of the season, he was not a major contributor.

powered by  eTutor logo