"early contributor" — Słownik kolokacji angielskich

early contributor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny ofiarodawca
  1. early przymiotnik + contributor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Available records also include a list of early contributors.

    Podobne kolokacje: