"Regular Season" — Słownik kolokacji angielskich

Regular Season kolokacja
Popularniejsza odmiana: regular season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stała Pora roku
  1. regular przymiotnik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We just wanted to come in and play them better during the regular season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo