"regular job" — Słownik kolokacji angielskich

regular job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stała praca
  1. regular przymiotnik + job rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1963 campaign was the first in which he held a regular job for the entire season.

    Podobne kolokacje: