"random order" — Słownik kolokacji angielskich

random order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porządek przypadkowy
  1. random przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Whatever random order has in mind for us, it must be on this side.

powered by  eTutor logo