"different track order" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: different order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny śledź zamówienie
  1. different przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    First, what do we mean by a fact of a different order?

powered by  eTutor logo