"different" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

different przymiotnik

different + rzeczownik
Kolokacji: 1223
different way • different type • different kind • different direction • different level • different version • different form • different color • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
25. different meaning = inne znaczenie different meaning
29. different route = inna trasa different route
34. different genre = inny gatunek different genre
40. different context = inny kontekst different context
42. different era = inna era different era
48. different attitude = inne nastawienie different attitude
49. different conclusion = inne zakończenie different conclusion
52. different tack = inna pinezka different tack
54. different setting = inne ustawienie different setting
64. different scenario = inny scenariusz different scenario
65. different entity = inna jednostka different entity
66. different venue = inne miejsce different venue
80. different degree = inny stopień different degree
81. different animal = inne zwierzę different animal
83. different frequency = inna częstotliwość different frequency
86. different manner = inny sposób different manner
94. different topic = inny temat different topic
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 192
czasownik + different
Kolokacji: 16
sound different • look different • feel different • taste different • say different • ...
przysłówek + different
Kolokacji: 84
slightly different • completely different • entirely different • totally different • somewhat different • radically different • ...
different + przyimek
Kolokacji: 18
different from • different between • different about • different in • different for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.