"different stage" — Słownik kolokacji angielskich

different stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny etap
  1. different przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The four guys are really me at different stages of my life."

    Podobne kolokacje: