"different species" — Słownik kolokacji angielskich

different species kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny gatunek
  1. different przymiotnik + species rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But now he had to deal with two different species.

powered by  eTutor logo