"Different thing" — Słownik kolokacji angielskich

Different thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: different thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Inna rzecz
  1. different przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since you're a child you always change your decision to do different things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo