"Different Stage" — Słownik kolokacji angielskich

Different Stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: different stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Inny Etap
  1. different przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The four guys are really me at different stages of my life."

    Podobne kolokacje: