"Catholic order" — Słownik kolokacji angielskich

Catholic order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Katolicki porządek
  1. catholic przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    He also received much help and kindness from the Catholic orders that staffed the shrine.

powered by  eTutor logo