"similar order" — Słownik kolokacji angielskich

similar order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny porządek
  1. similar przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2003, the state government had issued similar orders exclusively for people from the film industry.

powered by  eTutor logo