"constitutional order" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konstytucyjny porządek
  1. constitutional przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    Thus developed, the application of the test was not at odds with the constitutional order.

powered by  eTutor logo