"lawful order" — Słownik kolokacji angielskich

lawful order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): legalny porządek
  1. lawful przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you have a lawful order from your assigned superior.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo