"early order" — Słownik kolokacji angielskich

early order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny porządek
  1. early przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Each early order contained the buyer's name on the album sleeve.

powered by  eTutor logo