"Federal court order" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Porządek sądu federalnego
  1. federal przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The wonder is that it should have taken 17 years and a Federal court order to bring this about.

powered by  eTutor logo