"previous order" — Słownik kolokacji angielskich

previous order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzedni rozkaz
  1. previous przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Boeing has already sent five 757's to China under a previous order, a company spokesman said.

powered by  eTutor logo